Zur Erinnerung an Kurt Friesch

Kurt Friesch

20.1.1938 - 5.2.2011